TechForFuture

Profiel

Hightech bedrijven in Oost-Nederland hebben een grote behoefte aan bèta-technisch opgeleide hbo’ers. TechForFuture brengt de expertise van de hogescholen Saxion en Windesheim samen op het gebied van High Tech Systems & Materials (HTSM) en sleuteltechnologieën. Op basis van vraaggerichte problemen uit het bedrijfsleven zetten ervaren inhoudsdeskundigen uit diverse onderzoeksgroepen een project op waarin een publiek-private samenwerking een nieuwe oplossing wordt gezocht voor het onderliggende probleem.

In co-makership en door gezamenlijke kennisontwikkeling in praktijkgericht onderzoek vergroten we het innovatievermogen van de betrokken bedrijven en vernieuwen we tegelijkertijd het curriculum van de technische opleidingen van Saxion en Windesheim. Docent-onderzoekers en studenten komen op deze manier in aanraking met de meest recente technologische ontwikkelingen.

Meer dan 250 bedrijven, tientallen onderzoekers en honderden techniekstudenten zijn sinds 2013 betrokken bij het praktijkgericht onderzoek van TechForFuture. Het Centre of Expertise is een samenwerking tussen de hogescholen Saxion en Windesheim. Op dit moment zijn zo’n 14 onderzoeksgroepen verbonden aan TechForFuture met allemaal hun eigen specialisme op uiteenlopende sleuteltechnologieën.

Lectoraten:

 • Ambient Intelligence
 • Applied Nano Technologies
 • Digital Business Society
 • Energietransitie
 • ICT-innovaties in de zorg
 • Industrial Design
 • International Water Technologies
 • Kunststoftechnologie
 • Lichtgewicht Construeren
 • Smart Cities
 • Smart Mechatronics and Robotics
 • Sustainable Energy Systems
 • Sustainable Functional Textiles
 • Technologies for Criminal Investigations

Bezoek de website voor meer informatie: www.techforfuture.nl