TechYourFuture

Profiel

TechYourFuture is een intensieve samenwerking van Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente, ROC van Twente, ROC Aventus, Deltion College en Graafschap College.  Het samenwerkingsverband fungeert als een netwerkorganisatie.

De kern en kracht van TechYourFuture komt terug in een geïntegreerd perspectief van een Leven Lang Ontwikkelen: kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek en technologie, daarin hun eigen talent laten ontdekken en ontwikkelen. Maar ook (aankomende) werknemers verleiden tot en behouden voor de techniek en technologie. We kiezen daarbij niet voor het onderwijs óf de arbeidsmarkt, maar leggen daartussen juist verbinding.

TechYourFuture is vooral actief in Oost-Nederland: in Twente, Stedendriehoek, Zwolle, Flevoland en de Achterhoek. Door samenwerking in grote(re) projecten en programma’s zijn er steeds meer verbindingen met kennisinstellingen in (andere delen van) Nederland. Ook wordt intensief samengewerkt met landelijke, regionale en lokale partijen en samenwerkingsverbanden zoals het platform Talent voor Technologie, Katapult, VHTO, Wij Techniek, Metaalunie, FME, de regionale techniekpacten, de Sterk Techniek Onderwijs-regio’s, lokale overheden, de Provincie Overijssel, schoolbesturen, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Missie

TechYourFuture voert praktijkgericht onderzoek uit in keten-overstijgende (regionale) consortia en draagt zo bij aan (door onderzoek gevalideerde) oplossingen en werkwijzen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technologisch talent. Binnen TechYourFuture onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren partners uit onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en publieke sector samen ter bevordering van:

  • Gewenste maatschappelijke technologische transities zoals digitalisering, de energietransitie en slimmere zorg & gezondheid;
  • De zorg voor voldoende goed opgeleid personeel in deze cruciale en snel veranderende sectoren.

We implementeren opbrengsten van onze onderzoeken zoveel mogelijk al tijdens de onderzoeksfase in de praktijk. Ook bevorderen we doorwerking en opschaling naar verdere contexten. Het team van onderwijskundigen waarover TechYourFuture beschikt, heeft hier, in nauwe samenwerking met de onderzoekers, een belangrijke uitvoerende en verbindende rol in.

TechYourFuture beschikt over veel kennis en expertise én een groot netwerk. Door het jarenlang vasthouden en bouwen aan een heldere missie en werkwijze, slagen we er steeds beter in om samen met onze partners, (regionale) onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een omslag te maken naar een technologie-inclusieve arbeidsmarkt en samenleving.

Bezoek de website voor meer informatie: www.techyourfuture.nl