TechOost zet zich in om een duurzame en technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden

Hiermee wil men bijdragen aan de energietransitie en circulariteit. Daarom bundelen vijf pps’en uit Oost-Nederland hun krachten.

De pps’en vormen een ecosysteem waarin ze samenwerken met het bedrijfsleven om diverse maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ze investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Het consortium fungeert als adviesorgaan en ecosysteem, waarbij vraagstukken uit het bedrijfsleven worden geïnitieerd en gecoördineerd.

Over ons

De gezamenlijke inzet en samenwerking stellen de pps’en in staat om meer impact te hebben en regionale partners te ondersteunen bij de oplossing van de opgehaalde vraagstukken omtrent energietransitie en circulariteit.  Door het kruisen van expertise en samenwerking met andere instanties kunnen ze effectiever optreden en beter inspelen op de behoeften van regionale partners, met name het mkb.

Tech Oost speelt een rol in het doorverwijzen van acties naar de juiste pps’en en kennisinstellingen voor uitvoering. Resultaten en ervaringen worden gedeeld binnen het cluster en teruggekoppeld naar het bredere werkveld.

Land Netherlands
Provincie Gelderland
Overijssel
Type samenwerking High impact pps (hip)
Onderwijssector hbo
mbo
universiteit
vmbo
Sector Energie
High Tech Systems & Materialen
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar 2022
E-mailadres afcm.jansen@windesheim.nl
Specifiek aanbod voor MKB Ja
Projectleiders Alexander Jansen
06 – 13699873
afcm.jansen@windesheim.nl
Ronald de Witte
rdewitte@rocvantwente.nl