Op 10 april jl. is TechOost onder grote belangstelling gelanceerd op drukbezochte bijeenkomst

Met TechOost slaan vijf sterke publiek-private samenwerkingen (pps-en) in Oost-Nederland de handen ineen, inclusief het onderwijs. De komende jaren werken zij schouder-aan-schouder aan een duurzame technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland met focus op het mkb.
Woensdag 10 april werd TechOost met meer dan 150 aanwezigen uit alle geledingen officieel gelanceerd op een toepasselijke locatie: De Gieterij Hengelo van ROC van Twente.

Centraal tijdens deze officiële lancering stonden inhoud, de plannen én de concrete projecten die onder de titel van TechOost inmiddels zijn gestart. Een sterk signaal dat TechOost al bij de start doorpakt met de synergie tussen sociale en technologische innovatie.

Hieronder is het verslag in pdf van de middag te vinden.