Labels:

Aantrekkelijk docentschap

TO2332 Mensgerichte AI-toepassingen in het mkb

Hoe kunnen technische mkb’ers hun werkprocessen en arbeidskwaliteit verbeteren met AI en daarbij hun uitvoerende medewerkers daarop goed voorbereiden en benutten?

In de vraagarticulatie sessies van Windesheim-Saxion op perron038 (2023, 45 mkb’ers) en Saxion (2024, 75 mkb’ers) wordt duidelijk dat mkb’ers kansen willen benutten om hun productie te optimaliseren met AI. We hebben vier concrete cases geïdentificeerd waarin we willen gaan starten, om vervolgens de kennis uit die cases te verbinden tot een meer generieke praktijkaanpak voor het mkb.

Projectomschrijving

De afgelopen jaren zijn er in Oost-Nederland een aantal initiatieven rondom de toepassing van AI in de maakindustrie gestart. Veelal zijn die gericht op grotere bedrijven, beperkt tot kennisuitwisseling en tot de technische door-ontwikkeling en mogelijkheden van AI.

Via het voorliggende TechOost kunnen we een extra stap zetten. Het vernieuwde van dit project is dat we:

(1) de mkb’ers in het netwerk van TechOost verbinden (O.a. CIVON, Perron038, NWA, SPRONG Data Driven Manufacturing), die met concrete toepassingsgebieden en leerkring rondom AI stappen willen zetten en zich allemaal in een verschillende AI-volwassenheidsfase bevinden. Dat stelt ons in de gelegenheid om te komen tot schaalbare oplossingen voor het mkb.

(2) onderzoeksgroepen op het gebied van AI (o.a. Wouter Teeuw, Jeroen Linssen) en human capital o.a. Niek Zuidhof, Paul Preenen) verbinden en daarmee niet alleen de technische ontwikkeling maar ook de mens, benodigde skills en arbeidskwaliteit centraal kunnen stellen.

(3) we de programmeerkennis/disseminatie expertise van zowel TechYourFuture (o.a. Casper de Jong) en Ambient Intelligence verbinden met onderzoekers zodat we in dit project praktische custom GPTs kunnen ontwikkelen die mkb’ers ondersteunen in de inzet van AI.

Daarmee dragen we bij aan de adoptie van AI in het mkb. In het voorliggende, relatief kleine praktijkonderzoek, gaan we met behulp van vier concrete cases aan de slag bij mkb’ers, vertalen de case-inzichten naar generieke ai-mkb aanpak, sluiten we aan bij een groot aantal leerkringen en organiseren we een groot aantal disseminatie activiteiten zodat we in 2025 kunnen opschalen naar meer mkb’ers. Daarmee is dit vooronderzoek dus een opstap naar een meer substantieel Tech-Oost programma.

Meer informatie over dit project: